Ngày đăng bài: 21/03/2023 16:06
Lượt xem: 5282
GIÁO TRÌNH LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU QUẢNG NINH

                                                                          

Tác giả: TS Phan Thị Huệ ( chủ biên)

Nxb: Đại học Thái Nguyên

Số trang: 242tr

Năm xb: 2019

Lễ hội truyền thống Quảng Ninh là một di sản văn hóa quý báu của thế hệ cha ông để lại chứa đựng những giá trị văn hóa tinh thần và đạo đức của công đồng các dân tộc  Quảng Ninh, có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.....Đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng và nhu cầu tham gia giải trí, nghỉ ngơi của người lao động; góp phần quan trọng cho sự phát triển xã hội tạo nên sản phẩm du lịch văn hóa độc , làm cơ sở đẻ ngành du lịch Quảng Ninh phát triển.

Trường Đại học Hạ Long biên soạn giáo trình “ Lễ hội truyền thống tiêu biểu Quảng Ninh” Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lễ hội, giá trị văn hóa nghệ thuật trong từng phần lễ, phần hội,giúp bạn đọc gần xa có cái nhìn toàn diện về lễ hội về bản sắc văn hóa nơi địa đầu tổ thông qua một số lẽ hội truyền thống đại diện cho các địa phương một số dân tộc của Quảng Ninh

Giáo trình gồm 3 chương

Chương 1: Tổng quan lễ hội truyền thống Quảng Ninh

Chương 2: Lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt tại Quảng Ninh

Chương 3: Lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số tại Quảng Ninh

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!