Ngày đăng bài: 24/05/2023 16:30
Lượt xem: 2301
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ

Tác giả: Phạm Vĩnh Thông ( chủ biên)

Nxb:Đại học Quốc gia Hà Nội

Số trang:211tr

Năm xb:1999

Trò chơi vận động và vui chơi giải trí có một vị trí quan trọng trong sử dụng là một nội dung học tập đồng thời là phương pháp, phương tiện rèn luyện sức khỏe và giáo dục đạo đức cho học sinh đạt hiệu quả cao

  • Sách bao gồm những trò chơi mang ý nghĩa giáo dục đạo đức và rèn luyện thể chất
  • Chọn những trò chơi sao cho có thể tổ chức cho nhiều em tham gia một lúc
  • Phù  hợp với tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh và khả năng người hướng dẫn và cơ sở vật chất trong những năm hiện tại và sắp tới
  • Khai thác trò chơi dân gian đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong đó có cả vần điệu, những câu đồng dao
  • Chọn trò chơi có thể  trên 1 diện tích chật, hẹp để khi gặp thời tiết không thuận lợi giáo viên vẫn có thể  tổ chức cho học sinh chơi ở trong lớp
  • Chọn những trò chơi không gây mất vệ sinh hoặc nguy hiểm để bảo đàm an toàn cho học sinh

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!