Ngày đăng bài: 04/03/2024 16:23
Lượt xem: 1257
HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YẾU QUỐC GIA THÁCH THỨC TOÀN CẦU VÀ GAIIR PHÁP

Tác giả: TS: Nguyễn Ngọc Cương

Nxb:thông tin và Truyền thông

ThS: Đinh Văn Kết

Số trang: 253tr

Năm xb:2022

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng TS. Nguyễn Ngọc Cương (nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an) xuất bản cuốn sách "Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và giải pháp".

Nội dung của cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những nhận thức về hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng với những thách thức thời đại đối với lợi ích quốc gia, các cuộc khủng bố và tấn công mạng; một số quy định của pháp luật về bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu của một số quốc gia tiêu biểu về không gian mạng và chiến tranh không gian mạng; về bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia Việt Nam.

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc - những người quan tâm đến việc xây dựng và duy trì đảm bảo an ninh mạng, đặc biệt là đảm bảo an ninh cho những hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia một cái nhìn chung về những nguy cơ thách thức chúng ta đang phải đối mặt, cũng như đưa ra những giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin quan trọng và trọng yếu của quốc gia.