Ngày đăng bài: 13/03/2024 16:21
Lượt xem: 1254
TRUYỆN CÁC TIÊN THÁNH

Tác giả : Đặng Xuân Khanh ( sưu tầm, dịch nôm)

nxb: Đại học sư phạm

Số trang: 599tr

Năm xb: 2023

Truyện xưa nước Nam gồm 2 tập: Tập 1 với tiêu đề Những thế đất nổi tiếng. Tập 2 với tiêu đề Truyện các tiên thánh, tổ nghề và nhân vật lịch sử (nhan đề mỗi tập sách được đặt dựa trên nội dung chủ yếu của nó).

Tập 2, khảo cứu và giới thiệu hai tác phẩm viết bằng chữ Nôm do Đặng Xuân Khanh (? – ?) sưu tầm và dịch Nôm: Một là tác phẩm Liệt tiên truyện, Chư công nghệ tổ sư, bản VNv.284, viết về 9 nhân vật được coi là bậc tiên thánh và 30 nhân vật được coi là tổ nghề ở nước ta; Hai là tác phẩm Việt Nam tiền cổ vĩ nhân, bản VNv.283,

viết về 58 nhân vật lịch sử cổ trung đại Việt Nam. Đây là những tư liệu có giá trị về tín ngưỡng, thần tiên, hay nhân vật lịch sử Việt Nam thời cổ trung đại mà các nhà nghiên cứu đã từng dẫn, nhưng chưa có bản phiên Nôm đầy đủ, trọn vẹn.

Truyện xưa nước Nam là tập hợp các truyện xưa viết bằng chữ Hán và chữ Nôm,theo cách làm truyền thống, như Truyện cổ nước Nam, Truyện truyền kỳ Việt Nam,...

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm hi vọng ấn phẩm này sẽ cung cấp cho độc giả những tri thức có giá trị lịch sử về văn hoá truyền thống Việt Nam.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!