Ngày đăng bài: 18/03/2024 15:41
Lượt xem: 1101
HỆ GIÁ TRỊ VĂN HOÁ THĂNG LONG HÀ NỘI TRONG LICH SỬ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Tài -  PGS.TS. Văn Đức Thanh

Nxb: Quân đội NDVN

 Năm xb:2010

Số trang: 518tr

Sách được biên soạn trên cơ sở lý luận khoa học tổng hợp, đặc biệt là góc nhìn lôgíc – lịch sử để phân tích sự gắn bó hữu cơ giữa lịch sử bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội với lịch sử hình thành và phát triển quốc gia, dân tộc Việt Nam.

Việc tiếp cận hệ giá trị Thăng Long – Hà Nội xuất phát điểm từ vị trí chiến lược của Thăng Long – Hà Nội trong lịch sử, cũng như tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ, giải phóng vùng đất này. Các tác giả phân tích khá toàn diện các yếu tố đồng đại và lịch đại, khái quát hệ giá trị văn hoá quân sự phong phú, đa dạng, có bề dày truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc và phản ánh khá rõ nét đặc trưng của vùng đất, con người Thăng Long – Hà Nội. Đó là những chiến công, sự kiện lịch sử, những nhân vật lịch sử quân sự tiêu biểu cùng sự đóng góp tài năng và tư tưởng quân sự đặc sắc, những bài học kinh nghiệm lịch sử mang tính xuyên suốt… Sự đối sánh với kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn bảo vệ thủ đô của các nước đương đại càng làm nổi bật các giá trị văn hoá quân sự của sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long – Hà Nội đã được khái quát. Đặc biệt, việc minh chứng cho hệ giá trị văn hoá quân sự của Thăng Long – Hà Nội đã được thực hiện thông qua sự lược khảo một số trận đánh tiêu biểu trong lịch sử, từ thời đại phong kiến đến thời đại Hồ Chí Minh. Đồng thời, sách cũng đề xuất những vấn đề cơ bản về phát huy hệ giá trị văn hoá quân sự ấy trong sự nghiệp bảo vệ Thủ đô Hà Nội hiện nay.

Sách hiện co tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!