Ngày đăng bài: 23/08/2021 15:56
Lượt xem: 381
TÍN NGƯỠNG PHONG TỤC NHỮNG KIÊNG KỴ TRONG DÂN GIAN  

TÍN NGƯỠNG PHONG TỤC NHỮNG KIÊNG KỴ TRONG DÂN GIAN  

                                                              

Tác giả:Ngọc Hà

Nhà xuất bản:NXB Văn Hóa Thông Tin

Số trang: 295

Năm XB: 2011

Tín ngưỡng, phong tục của người Việt được kết tinh và tồn tại qua hàng nghìn năm lịch sử, trở thành một bộ phận cấu thành của văn hóa dân tộc, gắn bó sâu sắc với mọi tầng lớp người dân trong đời sống xã hội. Hệ thống tín ngưỡng và phong tục này chứa đựng những giá trị tinh thần quý giá và có vai trò lưu giữ những nét đẹp truyền thống, giúp cho xã hội duy trì được trạng thái cân bằng, không ngừng hoàn thiện và thích ứng với những biến đổi của môi trường, tạo nên sức mạnh đoàn kết dân tộc vô cùng to lớn... Hiện nay, đã có không ít cuốn sách viết về tín ngưỡng, phong tục và tôn giáo ở nước ta.
Riêng trong cuốn Tín ngưỡng, phong tục & những kiêng kỵ trong dân gian này, tác giả chủ yếu biên khảo những nét vǎn hoá về tín ngưỡng dân dã, phong tục cổ truyền như:

cưới hỏi, ma chay, thờ cúng, sinh dưỡng đạo hiếu, giao tiếp...

Cùng những kiêng kỵ trong dân gian của người Kinh và một số dân tộc anh em, cũng như những bài đọc thêm để bạn đọc tham khảo... nhằm phát huy những tập tục hay và dần loại trừ những hủ tục lạc hậu, không còn phù hợp với đời sống hiện đại. Ngoài ra, để cung cấp thêm thông tin cho bạn đọc, cuốn sách trình bày thêm lịch và nội dung chính của các lễ hội cổ truyền của các vùng miền đất nước, cùng những nét khái quát về tranh dân gian - một trong những loại hình nghệ thuật dân gian tiêu biểu của Việt Nam.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!