Ngày đăng bài: 25/08/2021 10:47
Lượt xem: 458
HỒ CHÍ MINH  Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam               

HỒ CHÍ MINH 

                    Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam                                 

                                                                                 

Tác giả: Vũ Khiêu

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2014

Mô tả vật lý: 410tr., 24cm

Để cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin và tư liệu có giá trị về tư tưởng, đạo đức và văn hóa Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật tái bản cuốn sách “Hồ Chí MinhNgôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam”. Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết của giáo sư Vũ Khiêu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh như: Hồ Chí Minh qua cuộc hành trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức, văn hoá, con người, nghệ thuật, tôn giáo, và với thương binh, liệt sĩ.

Những nội dung phong phú trên được Giáo sư thể hiện nhất quán, rõ ràng trong từng phần về di sản tư tưởng Hồ Chí Minh trên những bình diện khác nhau qua 5 phần của cuốn sách, đó là: Hồ Chí Minh qua cuộc hành trình tìm đường cứu nước; Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức; Hồ Chí Minh với vấn đề văn hóa và con người; Hồ Chí Minh với các vấn đề nghệ thuật và tôn giáo; Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ. Kèm theo đó là một số bài minh họa, văn bia, hoành phi, câu đối của tác giả tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ…

Qua đọc cuốn chuyên khảo, chúng ta có thể nhận thấy ở đây nhiều luận điểm nghiên cứu sáng tạo, có sức gợi mở, tìm tòi. Công trình của Giáo sư Vũ Khiêu góp thêm một thành tựu mới vào trong số những thành tựu nghiên cứu về Hồ Chí Minh, cung cấp cho bạn đọc những thông tin có giá trị về tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức và văn hóa Hồ Chí Minh. 

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, Trân trọng giới thiệu!