Ngày đăng bài: 04/03/2024 15:33
Lượt xem: 9323
GIỚI THIỆU WEBSITE THAM KHẢO DỮ LIỆU CỦA CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Thư viên Đại học Hạ Long xin giới thiệu tới bạn đọc website https://lhtv.vista.gov.vn/. Đây là website của là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, thư viện, thống kê về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; quản lý công bố khoa học trong nước; đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Bộ.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là National Agency for Science and Technology Information (viết tắt là NASATI).

Website https://lhtv.vista.gov.vn/ cung cấp cho bạn đọc nội dung khoa học cụ thể nằm trong các danh mục chính sau: Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam; KQNC - Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu; Proquest Central.  Bạn đọc truy cập dữ liệu từ xa theo địa chỉ Ip đã đăng ký với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

  Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam: STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

Có 3 cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu nhiệm vụ KH & CN. Cơ sở dữ liệu công  bố KH CN Việt Nam. Cơ sở dữ liệu Tổ chức KH&CN

Bao gồm các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên. Khoa học kỹ thuật và công nghệ. Khoa học y dược. Khoa học nông nghiệp . Khoa học xã hội. Khoa học nhân văn.

  KQNC - Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu: KQNC là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Trong cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể nắm bắt được các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

 Bao gồm các danh mục sau:  Kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ đang tiến hành . Ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Các bộ, ngành, cơ quan trung ương: 32 bộ, ngành, cơ quan trung ương . Nội dung cập nhật của 63 tỉnh thành trong cả nước của các lĩnh vực Khoa học tự nhiên. Khoa học kỹ thuật và công nghệ. Khoa học y dược. Khoa học nông nghiệp . Khoa học xã hội. Khoa học nhân văn.

  Proquest Central: Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…

Hướng dẫn  truy cập

Bạn đọc truy cập theo địa chỉ theo địa chỉ:   https://lhtv.vista.gov.vn/

Ip truy cập: daihochalong  và  sinhvienDHHL

Lưu ý: người sử dụng cần truy cập theo đúng địa chỉ IP đã đăng ký với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Liên hợp thư viện ĐT: (024) 3934.9928 Email: lhtv@vista.gov.vn.