Ngày đăng bài: 19/04/2023 15:24
Lượt xem: 3458
HƯỚNG DẪN TRUY CẬP THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ VÀ THƯ VIỆN TRUYỀN THỐNG

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ VÀ THƯ VIỆN TRUYỀN THỐNG DÀNH CHO GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN, HỌC VIÊN...

1: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Bạn đọc có nhu cầu tìm kiếm tài liệu truy cập vào website sau:

http:// tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn

Bước 1:Truy cập website: http:// tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn

Bước 2: Nhập tên đăng nhập: halong01

Bước 3: Nhập mật khẩu: 123456

Bước 4 : Tìm kiếm

- Chọn dạng tìm kiếm

- Nhan đề tài liệu

- Tác giả

- Từ khóa

- Bộ sưu tập.....

Bước 5: Chọn : Nội dung tìm kiếm

Sau khi nhập tìm kiếm theo yêu cầu bạn đọc sẽ nhận được một danh sách các đầu tài liệu. Bạn đọc nhấn vào tên tài liệu cần tìm sẽ hiện lên đầy đủ thông tin về tài liệu .

Hoàn thành quá trình tìm kiếm tài thông tin

ĐÔI VỚI CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Wepsize dành cho cán bộ giảng viên : http://sites.google.com/daihochalong.edu.vn/tvs

Bước 1: Truy cập website: http://sites.google.com/daihochalong.edu.vn/tvs

Bước 2: Xác đinh danh tính: Dùng email do nhà trường cấp:

Vd : nguyenthihoa@daihochalong.edu.vn

Bước 3: Chọn : Khoa đào tạo ( Khoa Sư phạm, Khoa Khoa học cơ bản,....)

Bước 4: Chọn: Nội dung tài liệu tìm kiếm

Hoàn thành quá trình tìm kiếm thông tin

2. THƯ VIỆN TRUYỀN THỐNG

Cách truy cập website

Bước 1: Truy cập website: http://thuvien.daihochalong.edu.vn/

Bước 2: Chọn : Tra cứu

Bước 3: Chọn dạng tìm kiếm

- Nhan đề

- Tác giả

- Chủ đề

- Môn học

- Tóm tắt

- Chuyên gia

- Toàn văn

- Từ khóa

- Toàn văn...

Bước 4: Chọn nội dung tìm kiếm

- Cung cấp thông tin sách ( tác giả, nxb, năm xb, .....)

- Tình trạng sách

- Số lượng sách

- Vị trí sắp xếp..

Ngoài ra, bạn đọc thường xuyên được cập nhật thông tin những tài liệu mới do giảng viên nhà trường và giảng viên có trình độ chuyên môn cao của các trường đại học trong cả nước biên soạn qua kênh fabook https://www.facebook.com/TTTTTVDHHL/và website của thư viện : http://thuvien.daihochalong.edu.vn/