Ngày đăng bài: 22/09/2022 09:53
Lượt xem: 3001
GIÁO TRÌNH VĂN HỌC SO SÁNH

                                                             

Tác giả: Hồ Á Mẫn

Dịch giả: Lê Huy Tiêu

Nxb: Giáo dục Việt Nam

Năm xb: 2011

Số trang: 443 tr

 Giáo trình Văn học so sánh đã trình bày những lý luận sâu sắc, kinh điển với 1 văn phong giản dị dễ hiểu.

Cuốn sách gồm 4 phần lớn : Lịch sử và tính chất văn học so sánh; Khái quát lý luận văn học so sánh; Nghiên cứu xuyên văn hóa; So sánh văn học đông tây . so sánh thơ ca, tiểu thuyết và hý kịch Đông - Tây 

Các tác giả đưa ra những nét tương đồng và dị biệt của hai nền văn học Đông Tây mà còn tìm ra nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng đó? ... cách lý giải của các tác giả có căn cứ khoa học và có sức thuyết phục...

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu