Ngày đăng bài: 03/11/2022 11:02
Lượt xem: 3097
LỢI THẾ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO

                                                                       

 

Tác giả: Trần Hoa Phượng

NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Phát hành: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 272

Cuốn sách bắt đầu từ sự phân tích các lý thuyết về lợi thế trong quan hệ thương mại quốc tế; khái quát các đặc điểm của sản xuấ và xuất khẩu nông sản; phân tích thực trạng việc phát huy lợi thế của Việt Nam trong xuất khẩu nông sản sau khi gia nhập WTO; khuyến nghị một số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm phát huy các lợi thế của Việt Nam trong xuất khẩu nông sản.

Gia nhập WTO là một tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Khi kinh tế nông nghiệp đứng vững trên “sân chơi” WTO sẽ tiếp tục trở thành động lực chính thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!