Ngày đăng bài: 30/11/2022 11:10
Lượt xem: 1124
VĂN HỌC NHẬT BẢN

                                                                            

Tác giả: Nhật Chiêu

NXB: giáo dục Việt Nam

Năm xb: 2013

Số trang: 2013

 

Văn học Nhật Bản, nhất là những tác phẩm c ổ điển vẫn còn khá xa
lạ với chúng ta nếu so sảnh với sự phổ biến của vàn học Trung Quốc và
văn học một  số nước phương Tây ở Việt Nam
Những năm gần đây, m ối quan tâm đối vôi vần học xứ Phù Tang càng
ngày càng tảng. Sách biên soạn về chuyên đề này ồ Việt Nam đang thiếu,
ngoại trừ sách dịch. Nhu cầu tìm hiểu tinh hoa của nền vãn học Nhật Bản
phát sinh trong nhà trường và xả hội.
Đáp ứng phần nào nhu cầu đó, chủng tôi biên soạn cuốn sách này.
Đây là chuyên luân được đúc kết và phát triển từ những bài giảng về vàn
học Nhật Bản của chúng tôi ở Dại học Khoa học xã hội và Nhân vãn mà
dạng đầu tiên là một tập sách mỏng mang tên "Văn học Nhật Bản giản yếu
từ khỏi thủy đến 1868" ấn hành nảm 1994, lưu hành nội bộ như một giáo
trình đầu tiên về vần học Nhật Bản bằng tiếng Việt.
Cuốn sách này bao gồm hai phân
PHẢN THỨ N H ẤT : gồm 4 nội dung bao quát quá trình hình thành
vàtriển của vãn học Nhật Bản từ khởi thủy đến 1868.
PHẢN THỬ H AI : trích tuyển một số tác phẩm kinh điển gồm cácthể
loại : thơ, tiểu thuyết, chiến kí, sân khấu và truyện ngắn.
Nếu ban thích đọc cuốn sách này như một bộ lịch sử  vànhọc cổ điển
cùng được. Câu chuyện vân chương của chúng tôi đi theo diễn trình lịch sử
nhưng nó lưởt trên sân băng m ột cách nhẹ nhàng, tránh những dấu chân
quá lâu không cấn thiết và những điểm cổng kềnh sự kiện.
Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!