Ngày đăng bài: 21/12/2022 10:53
Lượt xem: 3490
VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG CÁC NGUYÊN LÍ VÀ ỨNG DỤNG

Tác giả: Biên khảo Trần Ngọc Hợi ( chủ biên)

NXB: Giáo dục Việt Nam

Năm xb:2009

Số trang:414tr

 "Vật lí đại cương Các nguyên lí và ứng dụng" bộ sách đề cập đến tất cả các vấn đề cơ bản và quan trọng của vật lí, phù hợp với chương trình giảng dạy Vật lí ở các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam. Về mặt hình thức, sách được trình bày dưới dạng giáo trình, các kiến thức được viết cô đọng, rõ ràng nhưng cặn kẽ, chú trọng đến bản chất vật lí, nhằm giúp cho bạn đọc cách tư duy, lí giải trước các hiện tượng vật lí. Bộ sách này gồm 41 chương, được chia thành ba tập : Tập một : Cơ học và Nhiệt học (15 chương) Tập hai : Điện, Từ, Dao động và Sóng (15 chương) Tập ba : Quang học và Vật lí lượng tử (11 chương) Trong mỗi tập sách, ngoài phần trình bày lí thuyết, còn rất chú trọng đến các ứng dụng thực tiễn, có nhiều ví dụ sinh động xảy ra trong tự nhiên và ứng dụng trong khoa học, công nghệ. Sau mỗi chương đều có các câu hỏi, bài tập. Bên cạnh đó còn có nhiều bài đọc thêm về thân thế sự nghiệp của các nhà vật lí lỗi lạc, các vấn đề thời sự và đặc sắc của vật lí. Bộ sách này nhằm phục vụ cho việc học tập vật lí của sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng khối Khoa học kĩ thuật và Khoa học tự nhiên. 

Sách hiện có tại thư viện đại học Hạ Long, Trân trọng giới thiệu!