Ngày đăng bài: 23/02/2023 14:39
Lượt xem: 2625
HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ LẮP ĐẶT ĐIỆN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾT IEC

                                                                               

Tác giả: Đội ngũ chuyên gia

NXB: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xb: In lần thứ 2 có chỉnh sửa

Hướng Dẫn Thiết Kế Lắp Đặt Điện Theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế IEC dành cho các kỹ sư điện làm công tác thiết kế, thực hiện hoặc bảo trì trong lĩnh vực lắp đặt điện tương hợp với các tiêu chuẩn quốc tế của hội đồng kỹ thuật điện quốc tế IEC.

Nội dung của cuốn sách này đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn trong lĩnh vực lắp đặt trang thiết bị điện: từ giới thiệu các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm đến thông số và tính năng máy móc, dụng cụ, trang thiết bị điện, phương pháp tính toán, thiết kế các sơ đồ cấp điện đảm bảo yêu cầu về tin cậy, bảo vệ chống bị điện giật và bảo vệ chống các hư hỏng có thể xảy ra đối với những phần tử khác nhau trong lưới điện, đặc biệt là lưới điện hạ áp và trong các công trình dân dụng.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trong giới thiệu!