Ngày đăng bài: 27/12/2022 10:21
Lượt xem: 2707
LÝ TRIỀU DỰNG THĂNG LONG MỞ MANG ĐẠI VIỆT

                                                                   

Tác giả:  theo chính sử

NXB: Văn hóa thông tin

Năm xb: 2013

Số trang: 88tr

“Nếu bạn biết rõ về quá khứ hơn, bạn sẽ có chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.” (Theodore Roosevelt)

Trải qua bao thế hệ từ thời Hùng Vương dựng nước đến nay, bằng mồ hôi, xương máu, các dân tộc Việt Nam đã cùng chung sức dựng nước và giữ nước, viết nên những trang sử hào hùng trong nền văn minh nhân loại.

 Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam này. Đây sẽ là một chuỗi câu chuyện dựng lại quá trình lịch sử nước ta từ thuở xa xưa cho đến thời kì hiện đại. Trong quá trình biên soạn, các tác giả cố gắng bám sát những sự kiện xác thực xảy ra trong lịch sử, nhưng để tăng thêm tính hấp dẫn, những người biên soạn cũng lựa chọn đưa thêm một số chi tiết huyền thoại có ghi trong chính sử.

Bộ sách này sẽ cung cấp những kiến thức lịch sử cũng như nêu gương những vị anh hùng dân tộc, giúp các em thiếu nhi thêm yêu thích hơn việc tìm hiểu môn học này.

Sách hiện có tại thư viên đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!