Ngày đăng bài: 17/05/2023 16:07
Lượt xem: 2611
DANH NGÔN HỒ CHÍ MINH

                                                               

Tác giả: Thế Kỷ ( Chủ biên)

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Đơn vị phát hành: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Ngày xuất bản:2012

Số trang :531

Danh ngôn Hồ Chí Minh  gồm 200 câu. Các câu dánh ngôn được trích nguyên từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập. Sau mỗi câu đều có chú thích về xuất xứ. ở bài nào; nói ở đâu; với ai; ngày tháng, năm nào; đã in trên báo nào, sách nào, nhà xuất bản nào giúp người độc có thể sử dụng các trước tác của Hồ Chí Minh ở các dạng văn bản khác nhau...

 Cuốn Danh ngôn Hồ Chí Minh phản ánh những tư tưởng cốt lõi của Hồ Chí Minh về độc lập tự do; về nhà nước dân chủ nhân dân; về đảng về cách mạng; về chiến tranh nhân dân; về khối  đại đoàn kết dân tộc; về văn hóa, giáo dục; đặc biệt là phẩm chất đạo đức người cán bộ cách mạng,..v.v.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!