Ngày đăng bài: 24/08/2023 15:42
Lượt xem: 1742
DANH MỤC SÁCH THÁNG 4/2023

DANH MỤC SÁCH THÁNG 4/2023

Mã TM. Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Tài liệu in
22559 Tư tưởng Nho gia và tư duy lịch sử Trung Quốc /  Hoàng Tuấn Kiệt ; Dịch: Quách Thu Hiền, Bùi Bá Quân... Đại học Quốc gia Hà Nội 2022 1
22588 Nữ chiến sĩ Trường Sơn làm kinh tế giỏi và bảo vệ môi trường bền vững /  Nguyễn Hằng Thanh (ch.b.), Võ Sở, Hoàng Anh Tuấn... Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam 2022 5
22568 Dân tộc học đại cương /  Lê Sĩ Giáo (ch.b), Hoàng Lương, Lâm Bá Nam,... Giáo dục Việt Nam,  2012 1
22554 Đại cương Thiền phái Trúc Lâm /  Mai Thị Thơm Đại học quốc gia Hà Nội 2021 1
22587 Tự hào biển đảo Việt Nam /  Nguyễn Hằng Thanh (ch.b.), Nguyễn Hương Mai, Phạm Khánh Linh... Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam 2022 5
22544 Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non :  (Từ lọt lòng đến 6 tuổi) /  Nguyễn Ánh Tuyết (ch.b), Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa Đại học Sư phạm,  2020 20
22564 Hành trình tri thức thời kinh tế số /  Bùi Quang Tuyến Đại học Quốc gia Hà Nội 2020 1
22555 Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế :  Lý thuyết và các phát hiện từ phân tích định lượng /  B.s.: Hoàng Khắc Lịch (ch.b.), Chu Việt Cường, Đặng Hoàng Anh... Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 2
22558 Nợ xấu và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của ngân hàng thương mại cho vay ở Việt Nam /  Lê Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Anh Sơn, Đỗ Minh Tuấn... Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 1
22508 Giáo trình nghiệp vụ lễ tân khách sạn Lao Động - Xã hội 2005 1
22583 Phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam Thể thao và Du lịch,  2022 5
22584 Gắn kết du lịch và thể thao /  Lâm Quang Thành Thể thao và Du lịch 2022 5
22565 Đổi mới giáo dục đại học :  Từ ý tưởng đến thực tiễn /  Đặng Ứng Vận Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 1
22519 Giáo trình Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non /  Đặng Hồng Phương Đại học Sư phạm,  2022 10
22521 Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non /  Đỗ Thị Minh Liên Đại học Sư phạm,  2022 10
22513 Giáo trình Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành /  Lã Thị Bắc Lý, Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga Đại học Sư phạm,  2022 20
22529 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 /  Lê Phương Nga (ch.b.), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo Đại học Sư phạm,  2021 10
22514 Giáo trình Tiếng Việt 1 :  Giáo trình đào tạo Cử nhân Giáo dục tiểu học /  Lê A, Đỗ Xuân Thảo Đại học Sư phạm,  2021 20
22518 Giáo trình Tiếng Việt 2 :  Giáo trình đào tạo cử nhân Sư phạm Tiểu học /  Lê A (ch.b.), Đỗ Xuân Thảo, Lê Hữu Tỉnh Đại học Sư phạm,  2022 20
22527 Giáo trình tiếng Việt 3 :  Giáo trình đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học /  Lê A (ch.b), Phan Phương Dung, Đặng Kim Nga Đại học Sư phạm,  2022 10
22531 Hướng dẫn dạy học môn Nghệ thuật tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 :  Phần Âm nhạc /  Lê Anh Tuấn (ch.b.), Đỗ Thanh Hiên, Hồ Ngọc Khải Đại học Sư phạm,  2021 10
22533 Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học 2 /  Lê Phương Nga Đại học Sư phạm,  2021 10
22517 Giáo trình Cơ sở tự nhiên và xã hội /  Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Tạ Đức Dũng, Đào Thị Hồng, Trần Thị Hà Giang   2021 20