Ngày đăng bài: 24/08/2023 15:49
Lượt xem: 2343
DANH MỤC SÁCH THÁNG 6/2023

 

Mã TM. Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Tài liệu in
22526 Hướng dẫn dạy học chủ đề Giáo dục tài chính trong Chương trình giáo dục phổ thông mới cấp Tiểu học /  Nguyễn Thị Thu Hoài, Đinh Thị Thanh Vân (ch.b.), Trịnh Thị Phan Lan, Đỗ Thanh Hương Đại học Sư phạm 2019 10
22532 Hướng dẫn dạy học môn nghệ thuật tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới :  Phần Mĩ thuật /  Nguyễn Thị Đông (ch.b.), Nguyễn Hải Kiên, Phạm Đình Bình Đại học Sư phạm,  2021 10
22516 Kĩ năng quản lí lớp ở tiểu học /  Ngô Vũ Thu Hằng (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Khánh Linh, Nguyễn Thanh Tịnh Đại học Sư phạm,  2020 10
22528 Kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học /  Nguyễn Thuý Hồng, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Văn Hiền... Đại học Sư phạm,  2018 10
22530 Lí luận dạy học tiểu học /  Nguyễn Hữu Hợp Đại học Sư phạm,  2021 20
22524 Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học /  Nguyễn Hữu Hợp Đại học Sư phạm,  2022 10
22512 Giáo trình lí thuyết số : /  Trần Diên Hiển, Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Văn Ngọc Đại học Sư phạm,  2017 20
22525 Đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 /  Trịnh Thuý Giang, Nguyễn Thị Thanh Hồng, Nguyễn Nam Phương... Đại học Sư phạm,  2021 10
22515 Tài liệu hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học /  Nguyễn Nam Phương, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Hoài Anh Đại học Sư phạm,  2021 10
22522 Giáo trình tâm lí học tiểu học :  Dùng cho các trường Đại học Sư phạm đào tạo cử nhân Giáo dục Tiểu học /  Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức Đại học Sư phạm,  2021 10
22523 Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu học : /  Dương Giáng Thiên Hương (ch.b), Vũ Thị Lan Anh, Ngô Vũ Thu Hằng,... Đại học Sư phạm,  2021 10
22538 Dinh dưỡng trẻ em /  Lê Thị Mai Hoa Nxb. Đại học Sư phạm,  2017 10
22537 Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non /  Hoàng Thị Phương Nxb. Đại học Sư phạm,  2019 20
22542 Giáo trình Sinh lí học trẻ em /  Lê Thanh Vân Nxb. Đại học Sư phạm,  2022 10
22536 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non /  Nguyễn Ánh Tuyết ch.b., Đinh Văn Vang, Lê Thị Kim Anh Nxb. Đại học Sư phạm,  2021 10
22576 Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non /  Hoàng Thị Phương ch.b., Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm,... Nxb. Đại học Sư phạm,  2021 5
22541 Vệ sinh trẻ em /  Hoàng Thị Phương Nxb. Đại học Sư phạm,  2018 5
22534 Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non /  Đặng Hồng Phương Đại học Sư phạm,  2021 10
22540 Lí luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non /  Đinh Thanh Tuyến Đại học Sư phạm,  2021 10
22547 Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian /  Đỗ Thị Minh Liên Đại học Sư phạm 2020 10
22550 Nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập :  Sách hướng dẫn đổi mới nhà trường bền vững = Lesson study for learning community : A guide to sustainable school reform /  Eisuke Saito, Masatsugu Murase, Atsushi Tsukui, John Yeo ; Khổng Thị Diễm Hằng dịch ; Nguyễn Xuân Thành giới thiệu Đại học Sư phạm 2021 10
22539 Giáo trình Lí luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh /  Hoàng Thị Phương Đại học Sư phạm,  2020 10
22548 Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non /  Lã Thị Bắc Lý (ch.b.), Bùi Thị Lâm, Hoàng Thị Nho Đại học Sư phạm 2018 10
22575 Giáo trình văn học trẻ em /  Lã Thị Bắc Lý Đại học Sư phạm,  2020 5
22549 Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non /  Lã Thị Bắc Lý Đại học Sư phạm 2018 10
22535 Con người và môi trường :  Giáo trình đào tạo Cử nhân Giáo dục mầm non /  Lê Thanh Vân Đại học sư phạm,  2019 10
22546 Cộng đồng học tập - Mô hình đổi mới toàn diện nhà trường /  Manabu Sato, Masaaki Sato ; Khổng Thị Diễm Hằng dịch ; Nguyễn Xuân Thành giới thiệu Đại học Sư phạm,  2021 10
22543 Giáo trình quản lí giáo dục hoà nhập /  Nguyễn Xuân Hải Đại học Sư phạm,  2018 20
22545 Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non /  Nguyễn Thị Như Mai Đại học Sư phạm 2021 10
22577 Quản lí và lãnh đạo nhà trường /  Bùi Minh Hiền, Nguyễn Vũ Bích Hiền đ.ch.b., Hứa Hoàng Anh... Nxb.Đại học Sư phạm 2020 2
22579 Truyện cổ 3 dân tộc Thái - Khơ Mú - Hà Nhì. Q.2 :  Quyển 2 /  Sưu tầm Nxb. Hội Nhà văn, 2018 1
22578 Internet về làng: Tập truyện ngắn :  Tập truyện ngắn /  Đỗ Xuân Thu Nxb. Hội Nhà văn, 2019 1