Ngày đăng bài: 24/08/2023 15:57
Lượt xem: 1711
DANH MỤC SÁCH THÁNG 8/2023
Mã TM. Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Tài liệu in
22572 Dư chấn mưa cuối mùa :  Thơ /  Đinh Nam Khương Nxb. Hội Nhà văn 202 1
22580 Nửa chiều Pleiku: Thơ :  Thơ /  Nguyễn Như Bá Nxb. Hội Nhà văn, 2019 1
22582 Lời nguyền của rừng :  Tập truyện ngắn /  Nguyễn Cẩm Hương Nxb. Hội Nhà văn, 2020 1
22581 Những người trong bóng núi: Tập bút ký :  Tập truyện ký /  Văn Lợi Nxb. Hội Nhà văn, 2020 1
22557 Thức và tình thái /  F. R. Palmer ; Dịch; Nguyễn Văn Hiệp... ; H.đ.: Nguyễn Văn Hiệp, Phan Trang. Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 1
22510 Thực hành giải toán tiểu học /.  T.1 /   Trần Diên Hiển.  Đại học Sư phạm,  2018 20
22511 Thực hành giải toán tiểu học /.  T.2 /   Trần Diên Hiển.  Đại học Sư phạm,  2018 20
22562 Lý thuyết Ramsey /  Lê Anh Vinh Đại học Quốc gia Hà Nội,  2020 1
22567 Giáo trình quản lý tài nguyên và môi trường biển :  Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường /  Lê Duy Khương chủ biên, Đỗ Công Thung, Lê Xuân Sinh, Chu Lương Trí. Đại học quốc gia Hà Nội,  2023 60
22563 Địa vật lý ứng dụng trong khảo cổ, khảo sát đê đập, địa chất công trình và môi trường ở Việt Nam /  Vũ Đức Minh Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 1
22585 Đi bộ và sức khoẻ /  Nguyễn Ngọc Kim Anh Thể thao và Du lịch 2022 5
22553 Vi khuẩn nội sinh và tiềm năng ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp bền vững /  Hoàng Hoa Long chủ biên, Phạm Xuân Hội Đại học quốc gia Hà Nội 2015 1
22551 Giáo trình Mĩ thuật cơ bản /  Ngô Bá Công Đại học Sư phạm 2022 20
22520 Giáo trình âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc :  Giáo trình đào tạo hệ Cử nhân giáo dục Tiểu học /  Hoàng Long (ch.b), Hoàng Lân Đại học Sư phạm,  2016 20
22556 Văn chương khoa cử triều Nguyễn :  (Thi Hội, thi Đình) /  Đinh Thanh Hiếu Đại học Quốc gia Hà Nội 2020 1
22552 Cơ sở văn học so sánh /  Trần Đình Sử Đại học Sư phạm 2020 10
22571 Văn học Quảng Ninh /  Hoàng Thị Thu Giang chủ biên, Phạm Học Nxb. Khoa học Xã hội,  2021 1
22569 Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX(1900 - 1932) /  Hoàng Thị Thu Giang chb., Bùi Thị Lan Hương Nxb.Văn học,  2023 1
22570 Truyện ngắn Việt Nam 1945-1975 nhìn từ lí thuyết diễn ngôn: Sách chuyên khảo /  Hoàng Thị Thu Giang  Nxb.Đại học Quốc gia Hà Nội 2022 1
22566 Những vấn đề về lý luận, phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam thế kỷ XX /  Phong Lê Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 1
22586 Chuẩn hoá địa danh Việt Nam trong xuất bản bản đồ /  Kim Quang Minh Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam 2022 5
22560 Lịch sử Việt Nam.  Tập IV,  Từ 1945 đến 2005 /  Lê Mậu Hãn chủ biên, Nguyễn Đình Lê, Trương Thị Tiến Đại học quốc gia Hà Nội 2017 1
22561 Lịch sử Việt Nam - Truyền thống và hiện đại /  Vũ Minh Giang Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 1
22573 Đêm có mặt trời :  Tiểu thuyết /  Hoàng Luận Nxb. Hội Nhà văn 2020 2
22574 Kể chuyện dựng bản xây Mường của người Thái Đen vùng Mường La. Q.2, Ph.3 :  Q2 phần 3 phiên âm tiếng Thái /  Sưu tầm và biên soạn Văn hoá dân tộc 2020 1