Ngày đăng bài: 23/11/2023 15:38
Lượt xem: 2446
NHẬP MÔN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

                                                                   

Tác giả: Đỗ Thị Thu Hằng
NXB: Thông tin và Truyền thông
Năm xb: 2022
Số trang: 202tr

Giới thiệu những vấn đề chung về truyền thông đa phương tiện, các yếu tố trong sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện; ứng dụng và phát triển truyền thông đa phương tiện. Sách gồm 4 chương
Chương 1 - Những vấn đề chung về truyền thông đa phương tiện
Chương 2 - Sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện
Chương 3 - Ứng dụng và phát triển truyền thông đa phương tiện
Chương 4 - Yếu tố kỹ thuật và công nghệ ngành truyền thông đa phương tiện
Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!