Ngày đăng bài: 23/11/2023 15:55
Lượt xem: 2421
SỬ DỤNG ĐÚNG NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

                                                                       

Tác giả: Dương Út

Nxb:Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xb:2021

Số trang:155tr 

Cuốn sách “Sử dụng đúng ngôn ngữ báo chí” của tác giả Dương Út góp phần giúp người làm báo chuẩn hóa trong việc sử dụng ngôn ngữ báo chí để nâng cao chất lượng truyền thông, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin đòi hỏi ngày càng cao của độc giả.

Sách được thiết kế khổ nhỏ gọn như một tài liệu bỏ túi tiện dụng cho độc giả. Ngoài phần dẫn nhập, tác phẩm được chia làm 5 phần, đi từ cơ sở lý luận cho đến thực tiễn ứng dụng trong hoạt động báo chí với điểm nối chính là "ngôn ngữ báo chí".

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!