Ngày đăng bài: 28/11/2023 10:52
Lượt xem: 2327
GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

                                                 

Tác giả: PGS. TS Đỗ Thị Thu Hằng ( chủ biên)

Nhà xuất bản : Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản : 2022

Số trang: 202

Giới thiệu những vấn đề chung về truyền thông đa phương tiện, các yếu tố trong sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện; ứng dụng và phát triển truyền thông đa phương tiện. Sách gồm 4 chương

Chương 1 - Những vấn đề chung về truyền thông đa phương tiện

Chương 2 - Sáng tạo nội dung và sản xuất sản phẩm truyền thông đa phương tiện

Chương 3 - Ứng dụng và phát triển truyền thông đa phương tiện

Chương 4 - Yếu tố kỹ thuật và công nghệ ngành truyền thông đa phương tiện

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu !