Ngày đăng bài: 30/11/2023 14:52
Lượt xem: 2381
g GIÁO TRÌNH LOGIC HỌC ĐẠI CƯƠNG

                                                               

Tác giả: nguyễn Như Hải

Nxb: Giaó dục Việt Nam

Số trang: 227tr

Năm xb:  2013

Logic học là bộ môn khoa học nghiên cứu những quy luật, quy tắc của tư duy nhằm đạt tới chân lí. Đây là môn khoa học có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự hình thành và phát triển tư duy logic, đúng đắn, sáng tạo cho con người. Vì thế, việc trang bị những tri thức về logic học cho mọi người, đặc biệt là đội ngũ học sinh, sinh viên là một đòi hỏi bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Nhưng muốn trang bị kiến thức logic cho họ đòi hỏi phải có những tài liệu thích hợp. Tuy nhiên, hiện nay những tài liệu về lĩnh vực này còn rất thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của học sinh và sinh viên.

Sách gồm 6 chương.Cuốn sách trình bày  ngắn gọn, dễ hiểu tiện lợi cho việc vận dụng phát triển tư duy lôgic, đỏi mới cách nghĩ, snags tạo phương pháp hành động

Sách hiện có tại Thư viện Đại học hạ Long, trân trọng giới thiệu!