Ngày đăng bài: 30/11/2023 15:09
Lượt xem: 2475
GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ XÃ HỘI HỌC

                                                               

Tác giả: Đào Hữu Hồ

Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Năm xuất bản:2017

Số trang :212

Trình bày một số khái niệm, kết quả cơ bản của xác suất và thống kê xã hội qua các bài toán giải tích tổ hợp, phép thử và biến cố, biến ngẫu nhiên, hàm phân phối, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, lí thuyết mẫu, ước lượng đơn giản, bài toán kiểm định giả thiết đơn giản, tương quan và hồi

Sách hiện có tại Thư viện Đại học hạ Long, trân trọng giới thiệu!