Ngày đăng bài: 04/12/2023 15:59
Lượt xem: 2359
SỰ TRỖI VỀ SỨC MẠNH MỀM CỦA TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

                                                                 

Tác giả :Nguyễn Thị Thu Phương( chủ biên)

Nxb : Từ điển bách khoa

Năm xb: 2013

Số trang: 243tr

Tác giả :Nguyễn Thị Thu Phương( chủ biên)

Nxb : Từ điển bách khoa

Năm xb: 2013

Số trang: 243tr

Nội dung cuốn sách “Sự trỗi dậy về sức mạnh mềm của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” là kết quả nghiên cứu của tập thể tác giả Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do TS. Nguyễn Thị Thu Phương chủ biên. Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Sự trỗi dậy về sức mạnh mềm của Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI.

Chương 2: Định hướng phát triển sức mạnh mềm của Trung Quốc giai đoạn 2011-2020

Chương 3: Một số vấn đề đặt ta cho Việt Nam trong quá trình ứng xử với sức mạnh mềm Trung Quốc

Thông qua 243 trang, lối trình bày khoa học và dễ hiểu, cuốn sách đã cung cấp cho bạn đọc khối lượng thông tin lớn về thực trạng sức mạnh mềm của Trung Quốc cũng như sự trỗi dậy về sức mạnh mềm của nước này và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong việc tăng cường sức mạnh mềm. Cuốn sách đã mang đến cái nhìn toàn diện về một bức tranh phát triển sức mạnh mềm của Trung Quốc giúp bạn đọc phần nào hiểu rõ hơn về đường lối phát triển sức mạnh mềm của Trung Quốc trong tương lai. Đây là nguồn than khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực tăng cường sức mạnh mềm. Xin giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!