Ngày đăng bài: 05/12/2023 15:31
Lượt xem: 2658
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC

                                                                  

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Thủ -  TS Nguyễn Thị Vân Hạnh

Nhà  xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2014

Số trang : 188

Nội dung :

Sách gồm 8 chương.Mục đích của sách là cung cấp một hệ thống những kiến thức cơ bản về tổ chức xã hội và xã hội học tổ chức giúp cho sinh viên nhà nghiên cứu, nhà quản lý và người đọc nói chung có caí nhìn tòan diện về tổ chức xã hội dưới góc độ tiếp cận xã hội học

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!