Ngày đăng bài: 09/01/2024 08:38
Lượt xem: 1390
DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI THÁNG 11/2023
Mã TM. Mã vạch Ký hiệu PL/XG Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Tài liệu in
22693 ĐT24(1):2400179 1.4 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho các ngành đào tạo trình độ Đại học /  Nguyễn Thị Thương chủ biên, Trần Thị Hoà   2023 1
22682 ĐT21(1):2120428 5.5 Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện nay :  Sách chuyên khảo /  Phạm Huy Kỳ, Đỗ Thị Thu Hằng (ch.b.), Nguyễn Thế Kỷ... Lao động,  2022 1
22678 ĐT21(2):2120420-1 70.4 Giáo trình báo chí dành cho các đối tượng chuyên biệt /  Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Ngọc Oanh Lý luận chính trị,  2018 2
22679 ĐT21(2):2120422-3 70.4 Giáo trình báo chí điều tra /  Đỗ Thị Thu Hằng ch.b. Lê Thị Nhã, Nguyễn Thị Trường Giang,... Lao động,  2016 2
22676 ĐT21(2):2120416-7 70.4 Chính luận truyền hình - Lý thuyết và kỹ năng sáng tạo tác phẩm /  Nguyễn Ngọc Oanh Thông tấn,  2015 2
22677 ĐT21(2):2120418-9 70.4 Giáo trình lao động nhà báo đối ngoại /  Nguyễn Ngọc Oanh ch.b, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Đồng Anh b.s Lao động 2020 2
22680 ĐT21(2):2120424-5 70.4 Giáo trình tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại và truyền thông quóc tế /  Ch.b: Nguyễn Ngọc Oanh, Nguyễn Thị Thương Huyền, Nguyễn Đồng Anh  Lao động 2020 2
22674 ĐT21(5):2120406-10 324.26 Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam /  B.s.: Nguyễn Trọng Phúc, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Ngọc Hà... Chính trị Quốc gia,  2021 5
22675 ĐT21(5):2120411-5 335.411 Giáo trình triết học Mác - Lênin :  Dùng trong các trường đại học, cao đẳng /  B.s.: Phạm Văn Đức, Trần Văn Phòng, Nguyễn Tài Đông... Chính trị Quốc gia sự thật 2021 5
22673 ĐT21(5):2120401-5 335.423 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học :  Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị /  B.s.: Hoàng Chí Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch... Nxb.Chính trị quốc gia,  2021 5
22760 ĐT21(2):2120453-4 335.435 Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau /  Trần Văn Miều, Nguyễn Việt Hùng Thanh niên 2010 2
22733 ĐT22(1):2201406 338.4 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Royal Hạ Long :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 /  Hoàng Thị Thương chủ nhiệm; Phạm Xuân Tùng thành viên   2023 1
22723 ĐT22(1):2201396 338.4 Giải pháp nâng cao kỹ năng tổ chức sự kiện cho sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Hạ Long :  Đề tài nghiên cứu cấp Trường /  Nguyễn Thị Kim Thanh chủ nhiệm   2023 1
22725 ĐT22(1):2201398 338.4 Giải pháp tăng cường hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần Du lịch Khám Phá sau đại dịch Covid-19 :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 /  Nguyễn Thị Thu Huyền chủ nhiệm; Nguyễn Thị Mai Linh thành viên   2023 1
22722 ĐT22(1):2201395 338.4 Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh khách sạn 5 sao tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Nghiên cứu điển hình Khách sạn Central Luxury. :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 /  Nguyễn Thị Hồng Hải chủ nhiệm   2023 1
22726 ĐT22(1):2201399 338.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống của các khách sạn 5 sao tại thành phố Hạ Long: Nghiên cứu trường hợp Khách sạn Wyndham Legend Hạ Long :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 /  Trần Thị Phương Thảo chủ nhiệm; Lại Văn Đoàn thành viên   2023 1
22724 ĐT22(1):2201397 338.4 Nghiên cứu các sản phẩm du lịch nhằm phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 /   Nguyễn Thúy Lan chủ nhiệm; Đinh Thị Phương Loan, Đặng Việt Hà thành viên   2023 1
22711 ĐT24(1):2400197 338.4 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Trần Thu Thủy, Hà Thị Phương Lan    2023 1
22710 ĐT24(1):2400196 338.4 Quản trị thương hiệu :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Nguyễn Vân Thịnh   2023 1
22727 ĐT22(1):2201400 338.4 Thúc đẩy đổi mới sáng tạo sản phẩm xanh nhằm nâng cao kết quả hoạt động của khách sạn tại Quảng Ninh :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 /  Nguyễn Vân Hà chủ nhiệm; Hoàng Thị Yến, Hoàng Thị Phương thành viên   2023 1
22715 ĐT24(1):2400201 372 Công tác chủ nhiệm lớp và phụ trách Chi đội ở tiểu học :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học: Trình độ đào tạo Đại học /  Nguyễn Thị Thương chủ biên, Trần Thị Kim Loan   2023 1
22716 ĐT24(1):2400202 372 Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học: Trình độ đào tạo Đại học /  Trần Thị Hòa chủ biên, Vũ Thanh Hòa   2023 1
22721 ĐT22(1):2201394 372.21 Thiết kế trò chơi theo cách tiếp cận STEAM trong tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5-6 tuổi tại cơ sở giáo dục mầm non công lập /  Nguyễn Minh Huệ chủ nhiệm; Đặng Quang Rinh tham gia   2023 1
22694 ĐT24(1):2400180 372.21 Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Giáo dục Mầm non: Trình độ Đại học /  Nguyễn Thị Điệp   2023 1
22699 ĐT24(1):2400185 398 Đặc trưng văn hóa các tộc người ở Việt Nam :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành /  Hạp Thu Hà, Cao Thị Thường   2023 1
22696 ĐT24(1):2400182 398 Quan hệ công chúng :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Cao Thị Thường, Hạp Thu Hà   2023 1
22698 ĐT24(1):2400184 398 Quản lý lễ hội và sự kiện :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Ngô Hải Ninh chb., Lưu Thị Thanh Hòa   2023 1
22695 ĐT24(1):2400181 398 Tổ chức sự kiện văn hóa :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Lưu Thị Thanh Hòa   2023 1
22697 ĐT24(1):2400183 398 Văn hóa gia đình :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Ngô Hải Ninh chb., Hoàng Tuyết Mai   2023 1
22728 ĐT22(1):2201401 420 Sử dụng phương pháp tranh biện để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tiếng Anh Trường Đại học Hạ Long :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 /  Nguyễn Vân Anh chủ nhiệm; Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn tham gia   2023 1
22729 ĐT22(1):2201402 495.782 Nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn Thực hành phiên dịch của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Hạ Long            :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 /  Hoàng Thị Hải Anh chủ nhiệm   2023 1
22730 ĐT22(1):2201403 495.782 Nâng cao hiệu quả ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học môn Thực hành phiên dịch của ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Hạ Long            :  Phụ lục sản phẩm nhiệm vụ khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 /  Hoàng Thị Hải Anh chủ nhiệm   2023 1
22720 ĐT22(1):2201393 495.922 Biện pháp nâng cao kĩ năng viết cho lưu học sinh Lào - Trường Đại học Hạ Long /  Hà Ngọc Yến chủ nhiệm; Bùi Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lương tham gia   2023 1
22717 ĐT22(1):2201390 495.922 Biện pháp nâng cao kĩ năng viết chữ theo mãu chữ tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Hạ Long :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2023 /  Bế Thị Thu Huyền chủ nhiệm; Bùi Thị Lan Hương, Đinh Thị Tuyết thành viên   2023 1
22718 ĐT22(1):2201391 495.922 Cẩm nang luyện viết chữ theo mãu chữ tiểu học :  Dùng cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học /  Bế Thị Thu Huyền chủ biên   2023 1
22719 ĐT22(1):2201392 495.922 Cẩm nang luyện viết văn bản tiếng Việt cho lưu học sinh Lào - Trường Đại học Hạ Long /  Hà Ngọc Yến chủ biên; Bùi Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Ngọc Lương tham gia   2023 1
22687 ĐT24(1):2400173 495.922 Soạn thảo văn bản :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo hệ đại học /  Nguyễn Thị Gấm chb., Nguyễn Hữu Tới   2023 1
22686 ĐT24(1):2400172 495.922 Tiếng Việt Trung cấp bậc 4 - 4A :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho người nước ngoài học tiếng Việt trình độ Trung cấp bậc 4 (theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài) /  Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị Ngọc Lương chb., Bùi Thị Lan Hương, Bế Thị Thu Huyền, Hà Ngọc Yến   2023 1
22685 ĐT24(1):2400171 495.922 Tiếng Việt Trung cấp bậc 4 - 4B :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho người nước ngoài học tiếng Việt trình độ Trung cấp bậc 4 (theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài) /  Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị Ngọc Lương chb., Bùi Thị Lan Hương, Bế Thị Thu Huyền, Hà Ngọc Yến   2023 1
22684 ĐT24(1):2400170 495.922 Tiếng Việt Trung cấp bậc 4 - 4C :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho người nước ngoài học tiếng Việt trình độ Trung cấp bậc 4 (theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài) /  Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị Ngọc Lương chb., Bùi Thị Lan Hương, Bế Thị Thu Huyền, Hà Ngọc Yến   2023 1
22683 ĐT24(1):2400169 495.922 Tiếng Việt Trung cấp bậc 4 - 4D :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho người nước ngoài học tiếng Việt trình độ Trung cấp bậc 4 (theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài) /  Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Thị Ngọc Lương chb., Bùi Thị Lan Hương, Bế Thị Thu Huyền, Hà Ngọc Yến   2023 1
22689 ĐT24(1):2400175 510 Cơ sở toán học của môn Toán ở Tiểu học 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học: Trình độ đào tạo Đại học /  Nguyễn Hoàng Vân chủ biên   2023 1
22690 ĐT24(1):2400176 510 Cơ sở toán học của môn Toán ở Tiểu học 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học: Trình độ đào tạo Đại học /  Bùi Văn Chương chủ biên   2023 1
22691 ĐT24(1):2400177 510 Cơ sở toán học của môn Toán ở Tiểu học 3 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học: Trình độ đào tạo Đại học /  Nguyễn Thị Quý Kim chủ biên   2023 1
22757 LA(1):20100022 535 Chuyển pha kim loại - điện môi trong một số hệ tương quan mạnh trên mạng quang học :  Luận án tiến sĩ Vật lí. Chuyên nghành Vật lí lí thuyết và vật lí toán /  Trần Thị Thu Trang   2023 1
22714 ĐT24(1):2400200 551 Đa dạng sinh học :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường  /  Nguyễn Thị Khiên chb.   2023 1
22688 ĐT24(1):2400174 551 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Quản lý tài nguyên và môi trường /  Diệp Thị Thu Thủy chb.   2023 1
22731 ĐT22(1):2201404 551 Thử nghiệm lên men đồng thời giữa nấm thối trắng Phlebia MG-60-P2 và vi khuẩn Clostridium Saccharoperbutylacetonium để sản xuất nhiên liệu sinh học từ lignocelluloses :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 /  Chu Lương Trí chủ nhiệm; Lê Duy Khương thành viên   2023 1
22732 ĐT22(1):2201405 551 Xây dựng mô hình xử lý nước ô nhiễm chất hữu cơ quy mô phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2022- 2023 /  Lê Duy Khương chủ nhiệm; Vũ Thị Thu Hương, Lê Phú Tuấn thành viên   2023 1