Ngày đăng bài: 07/06/2024 16:05
Lượt xem: 1009
DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI THÁNG 4/2024
Mã TM. Mã vạch Ký hiệu PL/XG Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Tài liệu in
22771 MT11(1):1107260 572.8 Cơ sở sinh học phân tử /  Lê Duy Thành ch.b, Đỗ Lê Thăng, Đinh Đoàn Long,Trần Thị Hồng  Giáo dục,  2014 1
22790 ĐT21(3):2122296-8 621 Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió /  Nguyễn Thành Trung Xây Dựng 2023 3
22801 ĐT21(3):2122323-5 625 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí /  Phạm Sơn Tùng Xây dựng,  2023 3
22813 ĐT21(1):2122360 641.7 Vườn ẩm thực Trung Hoa món Sashimi Quảng Đông /  Diệp Quốc Cường Đà Nẵng 2008 1
22789 ĐT21(5):2122291-5 649.1 Cẩm nang giáo dục gia đình thời hội nhập /  Nguyễn Thị Bích Hậu Phụ nữ Việt Nam 2023 5
22780 ĐT21(3):2122270-2 700.71 Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX - Từ góc nhìn giáo dục nghệ thuật /  Phạm Long, Trần Hậu Yên Thế - ch.b. ;  Đại học Sư phạm 202 3
22767 ĐT21(3):2120936-8 750 Ý tưởng nghệ thuật thiết kế và Vẽ các loài thủy tộc /  Gia Bảo Mỹ thuật,  2007 3
22765 ĐT22(1):2201409 780 Hoà âm phối khí và biểu diễn phong cách nhạc nhẹ các ca khúc mới của giảng viên Trường Đại học Hạ Long với chủ đề  "Quảng Ninh trong tôi” :  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2022 - 2023 /  Hoàng Văn Thành chủ nhiệm; Trần Đức Toàn, Đào Thị Thanh Ngân, Vũ Việt Hồng,... thành viên   2023 1
22766 ĐT22(1):2201410 780 Hoà âm phối khí và biểu diễn phong cách nhạc nhẹ các ca khúc mới của giảng viên Trường Đại học Hạ Long với chủ đề  "Quảng Ninh trong tôi” :  Tổng phổ /  Hoàng Văn Thành chủ nhiệm; Trần Đức Toàn,  Vũ Việt Hồng,   2023 1
22769 ĐT21(2):2121249-50 780 Đội kèn tí hon /  Cù Nhật Minh tuyển soạn Âm nhạc 2009 2
22768 ĐT21(1):2121208 787 Phương pháp học Mandolin :  Độc tấu - đệm hát /  Sơn Hồng Vỹ Giao thông vận tải,  2003 1
22796 MT12(1):1200138 792 Giữ gìn bản sắc dân tộc trong sân khấu: Kỷ yếu Hội thảo khoa học /  Viện Sân khấu Viện Sân khấu,  1998 1