Ngày đăng bài: 08/05/2023 16:27
Lượt xem: 2830
THĂNG LONG 1000 NĂM ĐÔ THỊ HÓA (Sách tham khảo)

                                                                 

Tác giả: Lê Hồng Kế ( chủ biên)

Nxb: Chính trị Quốc Gia

Năm xb:2010

Số trang: 415tr

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách” Thăng Long- Hà Nội 1000 năm đô thị hóa” do GS.TS Lê Hồng Kế chủ biên. Cuốn sách tập trung trình bày quá trình đô thị hóa ở Thăng Long - Hà Nội trong suốt chặng đường dài lịch sử, tổng kết các bài học kinh nghiệm; xây dựng luận cứ khoa học xác định các quan điểm đô thị hóa phục vụ phát triển thủ đô Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đề xuất các chính sách giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình đô thị hóa, bảo đảm quá trình phát triển bền vững của Hà Nội, vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!