Ngày đăng bài: 26/05/2023 10:08
Lượt xem: 3007
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

                                                                     

Tác giả: Đồng Thị Vân Hồng

Nxb: Lao động

Năm xb:  2010

Số trang: 112tr

Phân tích hoạt động kinh doanh là đi sâu nghiên cứu nội dung kết cấu mối quan hệ qua lại giữa số liệu biểu hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng những phương pháp khoa học.

Cuốn sách gồm 6 chương

Chương 1: khái quát của phân tích haotj động kinh doanh

Chương 2 : Phân tích môi trường kinh doanh, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp

Chương 4: Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

Chương 5 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chương 6: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Sách được biên soạn tích hợp lý thuyết và thực hành

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!