Dòng Nội dung
1
Giáo trình Văn học Quảng Ninh / Hoàng Thị Thu Giang chủ biên, Phạm Học
Đại học Thái Nguyên, 2020
407 tr. ; 24cm
Hoàng Thị Thu Giang
Gồm khái quát về văn hóa, văn học Quảng Ninh, văn học dân gian Quảng Ninh, văn học trung đại Quảng Ninh, văn học hiện đại Quảng Ninh.
Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:1)