Dòng Nội dung
1
15 Days' Practice for IELTS listening / Xia Li Ping, He Ting
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2013
172tr ; 26cm + đĩa
Xia Li Ping
Đầu mục:12 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
15 Days' Practice for IELTS reading / Deng He Gang
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
275 tr ; 26cm
Deng He Gang
Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
15 Days' Practice for IELTS Writing / Wang Hong Xia
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2013
232tr ; 26cm
Wang Hong Xia
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Academic writing practice for IELTS / Sam MCCarter chủ biên; Nguyễn Thành Yến chú giải tiếng Việt
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
187 tr. ; 26cm
Sam MCCarter
Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
C. The new cambridge English course : /. Michael Swan, Catherine Walter. F.1, Practice + Key /
New york : Cambridge university press, 1990
152p. ; 27cm
Swan, Michael
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)