Dòng Nội dung
1
Bài tập hoá học vô cơ / Triệu Thị Nguyệt
H. : Giáo dục, 2011
171tr : hình vẽ, bảng ; 24cm
Triệu Thị Nguyệt
Trình bày câu hỏi và bài tập về hoá học vô cơ như: Cấu tạo, phản ứng, các nguyên tố s và p, các nguyên tố d và f
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập vật lí lí thuyết /. Nguyễn Hữu Mình (ch.b), Tạ Duy Lợi, Đỗ Đình Thanh... ;. T.1, Cơ học lí thuyết - điện động lực học và thuyết tương đối /
H. : Giáo dục, 2009
299tr ; 21cm
Nguyễn Hữu Mình
Gồm các bài tập về cơ học lí thuyết. Động lực học và thuyết tương đối có kèm theo lời giải
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cơ sở lý thuyết hoá học :. Dùng cho các trường Đại học kỹ thuật. Ph.1, Cấu tạo chất :
H. : Giáo dục, 2011
135tr. ; 21cm
Nguyễn Đình Chi
Vai trò của hoá học trong đời sống và kỹ thuật. Các khái niệm cơ bản của hoá học. Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử. Trạng thái tập hợp của vật chất
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hoá học đại cương / Nguyễn Đình Chi
H. : Giáo dục, 2011
451tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm
Nguyễn Đình Chi
Giới thiệu tổng quan môn hoá học, cùng các câu hỏi và bài tập cuối mỗi chương về cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, định luật tuần hoàn, thuyết lượng tử, liên kết hoá học, thuyết phân tử, tính chất điện, từ của phân tử...
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hoá học hữu cơ /. Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận. T.2 /
H. : Giáo dục, 2012
713tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm
Đặng Như Tại
Trình bày những kiến thức cơ bản về Anđehit và xeton, Axit cacboxylic và dẫn xuất, hợp chất hữu cơ chứa nitơ, hoá học enol và ion enolat, hợp chất dị vòng, cacbohiđrat, amino axit, peptit và protein, phân tích tổng hợp lùi, Steroit và ancaloit, thuốc chữa bệnh từ hợp chất hữu cơ
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)