Dòng Nội dung
1
Giáo trình bệnh học trẻ em : Dùng cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non / Lê Thị Mai Hoa
H. : Đại học sư phạm, 2013
166tr. ; 24cm
Lê Thị Mai Hoa
Giáo trình cung cấp kiến thức kỹ năng về giáo dục phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non để đáp ứng với việc đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục mầm non.
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)