Dòng Nội dung
1
An ninh môi trường / Nguyễn Đức Khiển, Nguyễn Kim Hoàng
2013
268tr. ; 21cm
Nguyễn Đức Khiển
Đầu mục:10
2
Giải thích từ ngữ giáo dục quốc phòng - an ninh : Tài liệu tham khảo môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh dùng cho các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học / Lê Ngọc Cường, Lê Doãn Thuật, Tạ Ngọc Vãng
H. : Giáo dục, 2015
323tr. : sơ đồ ; 24cm
Lê Ngọc Cường
Giải thích các từ, cụm từ ngữ trong sách giáo khoa, giáo trình giáo dục quốc phòng, an ninh. Giới thiệu, cung cấp các tư liệu, minh hoạ các sự kiện lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân
Đầu mục:16 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo dục an ninh - trật tự : Tài liệu tham khảo giáo dục quốc phòng - an ninh dùng trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học / Tạ Ngọc Vãng, Bùi Văn Thịnh, Phạm Đình Xinh...
H. : Giáo dục, 2014
399tr. ; 24cm
Tạ Ngọc Vãng, Bùi Văn Thịnh, Phạm Đình Xinh...
Lịch sử truyền thống, quá trình xây dựng và trưởng thành của công an nhân dân. Hệ thống pháp luật về an ninh trật tự. Luật Hình sự và luật Tố tụng Hình sự. Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh :. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo,. T.2 :
H. : Giáo dục Việt Nam, 2013
215tr. : Hình vẽ ; 24cm
Nguyễn Đức Đăng
Giới thiệu các kiến thức về đội ngũ đơn vị, sử dụng bản đồ quân sự, một số loại vũ khí bộ binh, thuốc nổ, phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, ba môn quân sự phối hợp, từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh :. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo,. T.2 :
H. : Giáo dục Việt Nam, 2014
215tr. : hình vẽ ; 24cm
Nguyễn Đức Đăng
Giới thiệu các kiến thức về đội ngũ đơn vị, sử dụng bản đồ quân sự, một số loại vũ khí bộ binh, thuốc nổ, phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh, ba môn quân sự phối hợp, từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK
Đầu mục:90 (Lượt lưu thông:35) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)