Dòng Nội dung
1
2
Cây đàn then người Tày và bài hát dân gian / Sưu tầm: Hoàng Triều Ân
H. : Văn hóa Thông tin, 2013
259tr. ; 21cm
Hoàng Triều Ân
Giới thiệu cây đàn then - nhạc cụ người Tày và bài hát then dân gian.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giá trị những bài hát then cổ hay nhất / Nguyễn Thiên Tứ
H. : Khoa học xã hội, 2015
182tr. ; 21cm
Nguyễn Thiên Tứ
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên Q.3 Lời hát Then dân tộc Tày ở Cao Bằng, Bắc Kạn
H. : Văn hóa Dân gian, 2020
1267 tr. ; 21cm
Đặng Hoành Loan
Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then Sa khoăn tẩu Long Vương ( Tìm vía dưới Long Vương) của người Tày ở Cao Bằng và Khảu lườn mấu của người Tày ở Bắc Kạn trong lễ Then Pây thử (đi Sứ)
Đầu mục:2
5
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam / B.s: Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên Q.2 Lời hát Then dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam
H. : Văn hóa Dân gian, 2020
1215 tr. ; 21cm
Đặng Hoành Loan
Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày, Nùng trong lễ Then cầu mùa - cầu bình an của người Nùng ở Lạng Sơn; lễ Then cầu phúc của người Nùng ở Cao Bằng; lễ Then tạ ơn tổ tiên của người Nùng ở Bắc Giang; lễ Then bắc cầu truyền nghề của người Thái trắng ở Điện Biên
Đầu mục:2