Dòng Nội dung
1
Kinh Dịch Trung y dưỡng sinh hiện đại / Trần Sáng
H. : Giáo dục, 2009
247tr. : minh họa ; 21cm
Trần Sáng
Giới thiệu về mối quan hệ giữa Kinh dịch với Trung y. Trình bày về: thuật đoán bệnh đắc sắc của Trung y; trung y - ngũ hành biện chứng; trị liệu bệnh tật; ẩm thực dưỡng sinh; sinh hoạt - dưỡng sinh; khí công - dưỡng sinh; số thuật - kiến trúc - khí - dưỡng sinh
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Rèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động / Hoàng Công Dân ch.b., Phạm Thị Hương, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy
H. : Thể thao và Du lịch, 2021
178 tr. ; 21 cm
Hoàng Công Dân
Giới thiệu phương cách rèn luyện sức khoẻ thể chất căn bản và một số phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp vận động
Đầu mục:5
3
Tri thức dân gian trong chăm sóc sức khoẻ của người Thái ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An / Lương Văn Thiết
H. : Mỹ thuật, 2017
394tr. : bảng ; 21cm
Lương Văn Thiết
Tổng quan về tri thức dân gian trong chăm sóc sức khoẻ của người Thái ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đặc biệt trong chẩn đoán, chữa bệnh cũng như chăm sóc sức khoẻ trong sinh hoạt thường ngày và nghi lễ cúng chữa bệnh... cùng vấn đề bảo tồn, phát huy tri thức dân gian trong bối cảnh hiện nay
Đầu mục:1