Dòng Nội dung
1
120년 전 여수를 읊다 : 오횡묵의 여수잡영 / 김준옥, 김병호, 김희태
도서출판 심미안, 2019
251tr.
김준옥
Kim Jun-ok, Kim Byeong-ho, Kim Hee-tae
Đầu mục:1
2
2019 신춘문예당선소설집 / 함지원
사단법인 한국소설가협회, 2019
560tr.
함지원
Ham Ji-won
Đầu mục:1
3
2미터 그리고 48시간 / 유은실
낮은산, 2020
159tr.
유은실
Yu Eun-sil
Đầu mục:1
4
7년의 밤 / 정유정
은행나무, 2020
523tr.
정유정
Jeong Yu-jeong
Đầu mục:1
5
82년생 김지영 / 조남주
㈜민음사, 2020
190tr.
조남주
Jo Nam-joo
Đầu mục:1