Dòng Nội dung
1
Động đất và các biện pháp phòng tránh / Nguyễn Chí Trung
H. : Xây dựng, 2023
148tr. : minh họa ; 21cm
Nguyễn Chí Trung
Trình bày về nguyên nhân, nguồn gốc động đất. Chấn tiêu, chấn tâm, sóng địa chấn và cấu trúc bên trong của Trái Đất. Cường độ độ lớn và năng lượng giải phóng của trận động đất. Ảnh hưởng của động đất đối với công trình và một số biện pháp phòng chống
Đầu mục:3
2
Siêu động đất, sóng thần ở Nhật Bản / Nguyễn Văn Hào, Phùng Thị Mỹ, Ngọc Bích
H. : Thông tấn, 2011
207tr. ; 21cm
Nguyễn Văn Hào
Giới thiệu những câu chuyện về tâm chấn; hơn cả chiến tranh; Tinh thần Samurai ở Nhật Bản.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)