Dòng Nội dung
1
2
15 mẫu khắc tỉa trang trí món ăn : Sản phẩm đề tài khoa học cấp trường năm 2016 / Lại Văn Đoàn, Phạm Xuân Tùng, Lê Minh Thủy
Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2016
33tr. ; 30cm
Lại Văn Đoàn
Trình bày kiến thức cơ bản về kỹ thuật khắc tỉa, các nẫy giới thiệu được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp và chia thành các nhóm mẫu.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)
3
Âm nhạc cổ truyền : Tài liệu giảng dạy Hệ cao đẳng chuyên ngành Thanh nhạc khoa Nghệ thuật trường Đại học Hạ Long / Trần Thị Thu Hương
Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2016
74tr. ; 30cm
Trần Thị Thu Hương
Trình bày các khái niệm và thuật ngữ về âm nhạc cổ truyền; Một số thể loại ca hát; sơ lược các vùng dân ca và âm nhạc cổ truyền trong sân khấu truyền thống Việt Nam
Đầu mục:1
4
Áp dụng hoạt động quay video nhằm sửa sai hỏng cho sinh viên khi giảng dạy tuyến Hạ Long - Uông Bí (Khu di tích và danh thắng Yên Tử) môn thực hành Hướng dẫn du lịch tại một số di tích lịch sử và danh thắng Quảng Ninh : Sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Thu Huyền
Quảng Ninh : Trường Đại học Hạ Long, 2016
20tr. ; 30cm
Nguyễn Thị Thu Huyền
Trình bày cơ sở lý luận; Thực trạng việc áp dụng; Biện pháp và hiệu quả việc áp dụng hoạt động quay video nhằm sửa sai hỏng cho sinh viên khi giảng tuyến Hạ Long - Uông Bí (Khu di tích và danh thắng Yên Tử) môn thực hành Hướng dẫn du lịch tại một số di tích lịch sử và danh thắng Quảng Ninh
Đầu mục:1
5
Áp dụng một số trò chơi luyện kỹ năng đọc hiểu, ôn luyện từ vựng môn tiếng anh : Sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thị Thanh Huyền
2014 - 2015
23tr. : bảng ; A4
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)