Dòng Nội dung
1
Fun! Fun! Korean 1 / Kim Chungsook, Jung Myungsook
Đại học Korea trung tâm ngoại ngữ Hàn Quốc Kyobobook, 2017
279tr. ;
Kim Chungsook
Một hướng dẫn mới để học tiếng Hàn một cách thú vị! Được thiết kế để giúp người học nâng cao kỹ năng giao tiếp của họ thông qua việc hiểu rõ hơn về cấu trúc của ngôn ngữ Hàn Quốc và các phương pháp nói khác nhau. -Đưa ra bài học với các tài liệu đích thực tập trung vào những tình huống thực tế mà học sinh sẽ gặp trong cuộc sống hàng ngày. - Giúp người học làm quen với cấu trúc ngữ pháp hoặc từ vựng. - Cho phép người học truyền đạt những suy nghĩ của họ trong các tình huống thực tế.
Đầu mục:1
2
Fun! Fun! Korean 1 / Kim Chungsook, Jung Myungsook,Song Keumsook, Lee Yookyoung
Korea Đại học Korea trung tâm ngoại ngữ Hàn Quốc, 2017
287tr. ;
Kim Chungsook
Một hướng dẫn mới để học tiếng Hàn một cách thú vị! Được thiết kế để giúp người học nâng cao kỹ năng giao tiếp của họ thông qua việc hiểu rõ hơn về cấu trúc của ngôn ngữ Hàn Quốc và các phương pháp nói khác nhau.-Đưa ra bài học với các tài liệu đích thực tập trung vào những tình huống thực tế mà học sinh sẽ gặp trong cuộc sống hàng ngày. - Giúp người học làm quen với cấu trúc ngữ pháp hoặc từ vựng. - Cho phép người học truyền đạt những suy nghĩ của họ trong các tình huống thực tế.
Đầu mục:1
3
Fun! Fun! Korean 1: SBT / Lee Dong Eun, Kim Ji Young
Korean Trường Đại học Korean 2016
309tr. ;
Lee Dong Eun
Giúp người đọc nâng cao kĩ năng giao tiếp của họ thông qua việc hiểu rõ hơn về cấu trúc của tiếng Hàn và các phương pháp nói khác nhau.
Đầu mục:1
4
Fun! Fun! Korean 2: SBT / Lee Dong Eun, Lee Junho, Lee Yookyoung
Korean Trường Đại học Korean 2017
245tr. ;
Lee Dong Eun
Giúp người đọc nâng cao kĩ năng giao tiếp của họ thông qua việc hiểu rõ hơn về cấu trúc của tiếng Hàn và các phương pháp nói khác nhau.
Đầu mục:1
5
Fun! Fun! Korean 2: SGK / Kim Jungsook, Jung Myungsook, Kim Jiyoung
Korean Trường Đại học Korean 2017
309tr. ;
Kim Jungsook
Giúp người đọc nâng cao kĩ năng giao tiếp của họ thông qua việc hiểu rõ hơn về cấu trúc của tiếng Hàn và các phương pháp nói khác nhau.
Đầu mục:1