Dòng Nội dung
1
Mĩ học đại cương / Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân
H. : Giáo dục, 2011
242tr ; 21cm
Lê Văn Dương
Đối tượng nghiên cứu của mĩ học. Giới thiệu về chủ thể thẩm mĩ, khách thể thẩm mĩ, nghệ thuật, các loại hình nghệ thuật. Trình bày về bản chất của giáo dục thẩm mĩ và các loại hình giáo dục thẩm mĩ
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đại cương về phương pháp giảng dạy sinh vật học : Sách giáo khoa cho học sinh các trường Đại học sư phạm (được sự phê chuẩn của Bộ giáo dục nước CH Liên bang Nga) / N.M. Véczilin, V.M. Cocxunxcaia ; Khoa sinh vật trường Đại học sư phạm II dịch ; Trần bá hoành, Trần Doãn Bách hiệu đính
H. : Giáo dục, 1971
302tr. : hình vẽ ; 19cm
Véczilin, N.M.
Những vấn đề phương pháp đại cương của việc giảng dạy sinh vật học. các hình thức giảng dạy như: Tham quan, lên lớp, bài tập, ngoại khoá. Việc kết hợp giảng dạy với thực tế. Cơ sở vật chất cho giảng dạy: Phòng sinh học, góc sinh giới và vườn thí nghiệm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Động vật học không xương sống : Giáo trình dùng cho các trường Cao đẳng sư phạm / Thái Trần Bái (ch.b), Nguyễn Văn Khang
H. : Giáo dục, 1998
340tr. : minh họa ; 27cm
Thái Trần Bái
Đối tượng và nhiệm vụ của động vật học. Các đặc điểm cơ bản về cấu tạo, chức năng và hệ thống đặc trưng của từng ngành, từng lớp động vật không xương sống. Bài tập thực hành chuẩn bị dụng cụ mẫu vật và quan sát cấu tạo của động vật không xương sống
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng trong các trường đại học và cao đẳng / B.s.: Đỗ Nguyên Phương ch.b., Đỗ Công Tuấn, Nguyễn Đức Bách..
H. : Chính trị Quốc gia, 2005
312tr. ; 21cm
Đỗ Nguyên Phương
Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học: đối tượng, lịch sử hình thành, phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng trong các trường đại học và cao đẳng / Đồng ch.b. Đỗ Nguyên Phương, Nguyễn Viết Thông
H. : Chính trị Quốc gia, 2006
297tr. ; 21cm
Đỗ Nguyên Phương
Trình bày các vấn đề về chủ nghĩa xã hội khoa học: đối tượng, lịch sử hình thành, phát triển, cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)