Dòng Nội dung
1
1000 năm âm nhạc Thăng Long - Hà Nội Quyển 1: Nhạc vũ cung đình; ca trù
H.: Am nhạc, 2010
719Tr. ; 21Cm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
8 đứa ngày ấy và bây giờ : Tiểu thuyết / Trần Mỹ Quyên
H. : Văn học, 2012
181tr. ; 21cm
Trần Mỹ Quyên
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ : Tiểu thuyết / Hà Tiểu Thiên; Trịnh Thị Huệ: dịch
H. : Hội nhà văn, 2009
272tr. ; 20cm
Hà Tiểu Thiên
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Âm binh và lá ngón : Tiểu thuyết / Tống Ngọc Hân
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
411tr. ; 21cm
Tống Ngọc Hân
Đầu mục:1
5
Âm mưu ngày tận thế = The doomsday conspiracy : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon ; Nguyễn Bá Long dịch
H. : Công an nhân dân, 2011
467tr. ; 21cm
Sheldon, Sidney
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)