Dòng Nội dung
1
Bác Hồ với văn nghệ sĩ : Hồi ký / Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Công Hoan, Phạm Huy Thông ;b.s. Lữ Huy Nguyên
H. : Tác phẩm mới, 1985
355tr. ; 19cm
Nguyễn Huy Tưởng
Những đoạn hồi ký của giới văn nghệ sĩ với Bác Hồ; Tình cảm của Bác đối với anh chị em làm công tác văn học - nghệ thuật và lòng biết ơn của họ đối với Bác
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hội làng / Vũ Kiếm Ninh
H. : Khoa học xã hội, 2015
242tr. ; 21cm
Vũ Kiếm Ninh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Một số vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Sách tham khảo / Hoàng Xuân Nghĩa
H. : Chính trị quốc gia, 2013
443tr. ; 21cm
Hoàng Xuân Nghĩa
Giới thiệu một số vấn đề chung về phát triển kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề phát triển bền vững kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và thủ đô Hà Nội trong hội nhập
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Những gương mặt văn xuôi trẻ cuối thế kỷ XX : Phần truyện ngắn / Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Bình Phương, .. .
H. : Hội nhà văn, 2000
603tr. ; 19cm
Nguyễn Quang Thiều
Tuyển tập truyện ngắn của các tác gải trẻ cuối thế kỷ XX như: Tác giả Nguyễn Quang Thiều với tác phẩm: Người đàn bà tóc trắng, Bầu trời của người cha...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Phương pháp công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh : Giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học CĐSP và SP 12+2 Giáo trình đào tạo giáo viên tiểu học CĐSP và SP 12+2 / Ngô Quang Quế, Trần Như Tỉnh, Bùi Sĩ Tụng
H. : Giáo dục, 1999
159tr. : hình vẽ ; 20cm
Ngô Quang Quế
Mấy vấn đề công tác Đội thiếu niên tiền phong. Nghi thức Đội thiếu niên. Công tác nhi đồng ở trường tiểu học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)