Dòng Nội dung
1
108 nhà văn thế kỷ XX - XXI / Đoàn Tử Huyến biên soạn
H.: Lao động, 2011
667Tr.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
109 truyện ngụ ngôn Việt Nam và thế giới
H. : Lao động, 2010
214tr. ; 21cm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
36 bài thơ Thăng Long Hà Nội và lời bình / Nghiêm Huyền Vũ, Phạm Đức
H. : Thanh niên, 2010
215tr. ; 21 cm
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
36 bức thư Hà Nội / Quốc Văn tuyển chọn, biên soạn
H.: Thanh niên, 2010
178Tr. ; 21Cm.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
50 năm Nhà xuất bản Văn học / Lữ Huy Nguyên, Đức Lân; B.s.: Hoàng Xuân, Đỗ Quyền...
H. : Văn học, 1998
1141tr. ; 21cm
Lữ Huy Nguyên
Nội dung sách được trình bày thảnh các phần như sau: Dẫn luận; Tư liệu và nhận đinh; Một thoáng hồi ức những niềm tự hào; Danh mục sách đã xuất bản
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)