Dòng Nội dung
1
100 di sản nổi tiếng thế giới / Đặng Nguyên Minh
H. : Văn hóa Thông tin, 2006
311 tr. ; 21 cm
Đặng Nguyên Minh
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
1000 năm Thăng Long Đông Đô Hà Nội qua ô chữ / Trần Đình Ba
H.: Quân đội nhân dân, 2010
158Tr. ; 21Cm.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
120년 전 여수를 읊다 : 오횡묵의 여수잡영 / 김준옥, 김병호, 김희태
도서출판 심미안, 2019
251tr.
김준옥
Kim Jun-ok, Kim Byeong-ho, Kim Hee-tae
Đầu mục:1
4
2019 신춘문예당선소설집 / 함지원
사단법인 한국소설가협회, 2019
560tr.
함지원
Ham Ji-won
Đầu mục:1
5
2미터 그리고 48시간 / 유은실
낮은산, 2020
159tr.
유은실
Yu Eun-sil
Đầu mục:1