Dòng Nội dung
1
Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt / Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến
Hà Nội : Giáo dục, 1997
308tr. ; 21cm
Mai Ngọc Chừ
Nội dung của sách được chia thành những phần như sau: Phần 1: Tổng luận Phần 2: Cơ sở ngữ âm học và tiếng Việt Phần 3: Cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt Phần 4: Cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt / Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến
Hà Nội : Giáo dục, 2013
307tr. ; 21cm
Mai Ngọc Chừ
Nội dung của sách được chia thành những phần như sau: Phần 1: Tổng luận Phần 2: Cơ sở ngữ âm học và tiếng Việt Phần 3: Cơ sở từ vựng học và từ vựng tiếng Việt Phần 4: Cơ sở ngữ pháp học và ngữ pháp tiếng Việt
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
50 bài văn được giải toàn quốc cuối bậc tiểu học / Trần Mạnh Hưởng (Tuyển chọn)
H. : Giáo dục, 1995
184tr. ; 21cm
Trần Mạnh Hưởng
Nôi dung gồm 50 bài văn được lựa chọn trong số các bài đoạt giải cao ở hầu hết các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc. Sau từng bài có nhận xét ngắn gọn của người tuyển chọn.
Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt / Đinh Trọng Lạc
Hà Nội : Giáo dục, 2002
244tr. ; 21cm
Đinh Trọng Lạc
Trình bày các phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt: từ vựng, ngữ nghĩa, cú pháp, văn bản, ngữ âm - văn tự và ngữ âm của phong cách học
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Âm tiết và loại hình ngôn ngữ / Nguyễn Quang Hồng
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
399tr. ; 19cm
Nguyễn Quang Hồng
Nghiên cứu âm tiết như đối tượng ngôn ngữ học mang những chức năng nhất định trong các ngôn ngữ khác. Chức năng của âm tiết. Xác lập tư cách ngôn ngữ học của các âm tiết mang thanh điệu trong các ngôn ngữ đơn lập ở phương đông (tiêu biểu là tiếng Việt và tiếng Hán)
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)