Dòng Nội dung
1
Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ mẫu giáo : Tài liệu chính thức đào tạo giáo viên nhà trẻ - mẫu giáo hệ 12+2 / Nguyễn Hoành Thông
H. : Giáo dục, 1997
108tr. ; 21cm
Nguyễn Hoành Thông
Kí xướng âm: Một số vấn đề về phương pháp giáo dục âm nhạc ở nhà trẻ, mẫu giáo. Bước đầu làm quen với nhạc cụ phổ thông: Đàn oócgan điện tử
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
American Accent Training: Phương pháp nói giọng Mỹ chuẩn xác: Tài liệu học cách nói và phát âm tiếng Anh - Mỹ thường đàm / Ann Cook, Lê Huy Lâm dịch và chú giải
Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
331tr. ; 21cm+5CD
Cook, Ann
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
5
Các phương pháp phân tích quang học trong hóa học / Hồ Viết Quý
H. : ĐHQGHN, 1999
430tr. ; 20cm
Hồ Viết Quý
Gồm 6 chương, có nội dung: giới thiệu khái quát về các phương pháp phân tích quang học trong hóa học ; phân tích trắc quang phân tử vùng tử ngoại và khả kiến (UV, VIS) ; phân tích trắc quang nguyên tử vùng tử ngoại và khả kiến ; phép đo phổ hồng ngoại và phổ tán xạ tổ hợp (phổ raman) ; áp dụng phương pháp đo quang để nghiên cứu phức chất, thuốc thử hữu cơ, chuẩn độ, cân bằng ion trong dung dịch ; chiết - đo quang.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)