Dòng Nội dung
1
Âm nhạc :. Giáo trình dùng trong các trường sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học / Nguyễn Minh Toàn (ch.b), Nguyễn Hoành Thông, Nguyễn Đắc Quỳnh. T.2 :
H., 1993
103tr. ; 20cm
Nguyễn Minh Toàn
Gồm 2 phần: phương pháp dạy hát cho học sinh tiểu học và nhạc cụ phổ thông - đàn ghita.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc : Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học... / B.s.: Hoàng Long (ch.b.), Đặng Văn Bông, Trần Dũng..
H. : Giáo dục, 2007
323tr. : minh họa ; 29cm
Hoàng Long
Giới thiệu ký thuyết âm nhạc phổ thông, đọc, ghi nhạc, học hát, phương pháp sử dụng đàn phím điện tử và phương pháp giảng dạy âm nhạc ở trường tiểu học
Đầu mục:128 (Lượt lưu thông:35) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học : Tài liệu đào tạo từ trình độ THSP lên CĐSP và bồi dưỡng giáo viên tiểu học / Hoàng Long
Hà Nội : Nxb.Giáo dục, 2006
64tr. ; 29cm
Hoàng Long
Tài liệu đào tạo từ trình độ THSP lên CĐSP và bồi dưỡng giáo viên tiểu học. Tài liệu trình bày các nội dung của môn học âm nhạc ở trường tiểu học, giúp sinh viên tìm hiểu và nắm được các kiến thức, đồng thời hướng dẫn phương pháp dạy học bộ môn để người học có thể vận dụng khi là giáo viên...
Đầu mục:176 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Áp dụng dạy và học tích cực trong môn Hóa học : Tài liệu tham khảo dùng cho giảng viên sư phạm, giáo viên trung học cơ sở môn hóa học, giáo viên tiểu học môn tự nhiên và xã hội / Bs: Trần Bá Hoành, Cao Thị Thặng, Phạm Thị Lan Hương
H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2003
144tr. ; 29cm
Trần Bá Hoành
Phần 1: lí luận cơ bản về dạy và học tích cực Phần 2: Kế hoạch bài học minh họa dạy và học tích cực trong môn hóa học
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Áp dụng dạy và học tích cực trong môn lịch sử : Tài liệu tham khảo dùng cho giảng viên sư phạm, giáo viên trung học cơ sở môn lịch sử, giáo viên tiểu học môn tự nhiên và xã hội / B.s: Trần Bá Hoành, Vũ Ngọc Anh, Phan Ngọc Liên
H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2003
141tr. : minh họa ; 29cm
Trần Bá Hoành
Một số vấn đề lí luận cơ bản về phương pháp giảng dạy và học tập tích cực. ápdụng phương pháp dạy và học tích cực trong môn lịch sử tại trường tiểu học và trung học cơ sở. Kế hoạch bài học minh hoạ dạy và học tích cực môn lịch sử.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)