Dòng Nội dung
1
Chương trình đào tạo sau đại học ngành sinh / Bộ giáo dục. Cục đào tạo bồi dưỡng T.1
H. : Nxb.?, 1982
152tr. ; 19cm
Bộ Giáo dục.
Nội dung chi tiết của kế hoạch đào tạo sau đại học ngành sinh học, từ các vấn đề lý luận, các môn cơ sở chung cho các chuyên ngành động vật không xương sống, động vật có xương sống...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đại cương về đúc và phương pháp giảng dạy đúc : Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy KTCN phổ thông trung học / Đặng Xuân NHuận, Nguyễn Văn Khôi
H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 1990
138tr. ; 19cm
Đặng Xuân Nhuận
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đại cương về phương pháp giảng dạy sinh vật học : Sách giáo khoa cho học sinh các trường Đại học sư phạm (được sự phê chuẩn của Bộ giáo dục nước CH Liên bang Nga) / N.M. Véczilin, V.M. Cocxunxcaia ; Khoa sinh vật trường Đại học sư phạm II dịch ; Trần bá hoành, Trần Doãn Bách hiệu đính
H. : Giáo dục, 1971
302tr. : hình vẽ ; 19cm
Véczilin, N.M.
Những vấn đề phương pháp đại cương của việc giảng dạy sinh vật học. các hình thức giảng dạy như: Tham quan, lên lớp, bài tập, ngoại khoá. Việc kết hợp giảng dạy với thực tế. Cơ sở vật chất cho giảng dạy: Phòng sinh học, góc sinh giới và vườn thí nghiệm
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Gia công cơ khí : Giáo trình cao đẳng Sư phạm / Nguyễn Trọng Bình (ch.b.), Nguyễn Văn Hảo
H. : Đại học Sư phạm, 2006
276tr. : hình vẽ ; 24cm
Nguyễn Trọng Bình
Trình bày những khái niệm chung về sản xuất cơ khí, vật liệu thường dùng trong ngành cơ khí và xử lí vật liệu. Các phương pháp chế tạo phôi cùng các vấn đề về gia công cắt gọt và công nghệ lắp ráp
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo dục gia đình : Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ cao đẳng sư phạm / Phạm Khắc Chương (ch.b), Phạm Văn Hùng, Phạm Văn Chín
H. : Giáo dục, 2001
92tr. ; 21cm
Phạm Khắc Chương
Khái niệm về gia đình, các loại gia đình và tầm quan trọng của gia đình với sự hình thành, phát triển nhân cách con người. Nội dung, phương pháp giáo dục trong gia đình. Phối hợp việc giáo dục của gia đình với nhà trường và các thể chế xã hội khác
Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)